Փոքր և Միջին Ձեռնարկատիրության Զարգացման Խորհրդի Առաջին Նիստ

Հուլիսի 27, 2011

ՓՄՁ Խորհրդի առաջին նիստի արձանագրություն


Փոքր և Միջին Ձեռնարկատիրության Զարգացման Խորհրդի Երկրորդ Նիստ

Նոյեմբերի 2, 2011

ՓՄՁ Խորհրդի երկրորդ նիստի արձանագրություն


Փոքր և Միջին Ձեռնարկատիրության Զարգացման Խորհրդի Երրորդ Նիստ

Ապրիլի 6, 2012

ՓՄՁ Խորհրդի երրորդ նիստի արձանագրություն


Փոքր և Միջին Ձեռնարկատիրության Զարգացման Խորհրդի Չորրորդ Նիստ

Ապրիլի 23, 2012

ՓՄՁ Խորհրդի չորրորդ նիստի արձանագրություն


Փոքր և Միջին Ձեռնարկատիրության Զարգացման Խորհրդի Հինգերորդ Նիստ

Նոյեմբերի 21, 2012

ՓՄՁ Խորհրդի հինգերորդ նիստի արձանագրություն


Փոքր և Միջին Ձեռնարկատիրության Զարգացման Խորհրդի Վեցերորդ Նիստ

Ապրիլի 17, 2013

ՓՄՁ Խորհրդի վեցերորդ նիստի արձանագրություն


Փոքր և Միջին Ձեռնարկատիրության Զարգացման Խորհրդի Յոթերորդ Նիստ

Հոկտեմբերի 30, 2013

ՓՄՁ Խորհրդի յոթերորդ նիստի արձանագրություն


Փոքր և Միջին Ձեռնարկատիրության Զարգացման Խորհրդի Ութերորդ Նիստ

Հունվարի 17, 2014

ՓՄՁ Խորհրդի ութերորդ նիստի արձանագրություն


Փոքր և Միջին Ձեռնարկատիրության Զարգացման Խորհրդի Իններորդ Նիստ

Փետրվարի 3, 2014

ՓՄՁ Խորհրդի իններորդ նիստի արձանագրություն


Փոքր և Միջին Ձեռնարկատիրության Զարգացման Խորհրդի Տասներորդ Նիստ

Փետրվարի 28, 2014

Արձանագրությունն առկա չէ


Փոքր և Միջին Ձեռնարկատիրության Զարգացման Խորհրդի Տասնմեկերորդ Նիստ

Հունիսի 11, 2014

ՓՄՁ Խորհրդի տասնմեկերորդ նիստի արձանագրություն


Փոքր և Միջին Ձեռնարկատիրության Զարգացման Խորհրդի Տասներկուերորդ Նիստ

Հունվարի 30, 2015

Նիստի հանձնարարականներ


Փոքր և Միջին Ձեռնարկատիրության Զարգացման Խորհրդի Տասներեքերորդ Նիստ

Հունիսի 19, 2015

ՓՄՁ Խորհրդի տասներեքերորդ նիստի արձանագրություն


Փոքր և Միջին Ձեռնարկատիրության Զարգացման Խորհրդի Տասնչորսերորդ Նիստ

Մարտի 14, 2016

ՓՄՁ Խորհրդի տասնչորսերորդ նիստի արձանագրություն


Փոքր և Միջին Ձեռնարկատիրության Զարգացման Խորհրդի Տասնհինգերորդ Նիստ

Օգոստոսի 26, 2016

ՓՄՁ Խորհրդի տասնհինգերորդ նիստի արձանագրություն


Փոքր և Միջին Ձեռնարկատիրության Զարգացման Խորհրդի Տասնվեցերորդ Նիստ

Դեկտեմբերի 2, 2016

ՓՄՁ Խորհրդի տասնվեցերորդ նիստի արձանագրություն


Փոքր և Միջին Ձեռնարկատիրության Զարգացման Խորհրդի Տասնյոթերորդ Նիստ

Հուլիսի 7, 14, 2017

ՓՄՁ Խորհրդի տասնյոթերորդ նիստի արձանագրություն


Փոքր և միջին ձեռնարկատիրության զարգացման ենթախորհրդի նիստ

Դեկտեմբերի 20, 2018

ՓՄՁ զարգացման ենթախորհրդի առաջին նիստի արձանագրություն


Փոքր և միջին ձեռնարկատիրության զարգացման ենթախորհրդի երկրորդ նիստ

Հոկտեմբերի 2, 2019

ՓՄՁ զարգացման ենթախորհրդի երկրորդ նիստի արձանագրություն


Փոքր և միջին ձեռնարկատիրության զարգացման ենթախորհրդի երրորդ հեռավար նիստ

Մայիսի 19, 2020

Փոքր և Միջին Ձեռնարկատիրության Զարգացման Խորհրդի Տասնութերորդ Նիստ

Փետրվարի 19, 2021