Ներմուծման արգելքի և այընտրանքային մատակարարների մասին

Դեկտեմբերի 31-ից սկսում է գործել թուրքական ծագման ապրանքների ներմուծման վերաբերյալ արգելքը 6 ամիս ժամկետով: Ներմուծման արգելքը տարածվում է բոլոր երկրներից՝ Թուրքիայից, Վրաստանից և այլ, ներառյալ ԵԱՏՄ անդամ երկրներից ներմուծվող թուրքական ծագման ապրանքների վրա։ Գործարարության աջակցման գրասենյակը ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության հետ համատեղ պատրաստել է երկրների և ընկերությունների ցանկ, որտեղից հնարավոր է ներմուծել նույնանման ապրանքներ: Ստորև ներկայացված է համապատասխան տեղեկատվությունը ներմուծման համար:

—————————————————————————————–

ՓՄՁ ԶԱԿ- Ֆինանսական աջակցություն ՓՄՁ-ների համար

ՓՄՁ ԶԱԿ- Ոլորտային աջակցության ծրագրեր

«ՓՄՁ ներդրումներ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ

Արցախի ներդրումային հիմնադրամ – ՓՄՁ պետական աջակցության ծրագրեր 

Ֆինանսական համակարգի հաշտարար

«Հայաստանի արտահանման ապահովագրական գործակալություն» ՝ ապահովագրական վկայագրով ապահովված կարճաժամկետ վարկավորում