Բիզնեսի գրանցումը Հայաստանում

Բիզնեսի գրանցումը Հայաստանում ՀՀ քաղաքացի չհանդիսացող ֆիզիկական անձանց հ…

Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման և անհատ ձեռնարկատերերի հաշվառման էլեկտրոնային համակարգ

Պետական ռեգիստրի կողմից տրամադրվող տեղեկացման թերթիկ

Գործարարությամբ զբաղվելը Հայաստանում. ինչ է փոխվել

Գործարարության աջակցման գրասենյակի և ՓՄՁ համագործակցության ասոցիացիայի կողմից պատրաստված թեմատիկ դասընթացներ, որոնց նպատակն է տրամադրել օգտակար տեղեկատվություն այն անձանց, որոնք ցանկանում են զբաղվել ձեռնարկատիրությամբ, ինչպես նաև ներկայացնել ձեռնակատիրական գործունեության իրականացման առանձնահատկությունները և հարկման մեխանիզմները ՀՀ-ում: