«Փոքր և միջին ձեռնարկատիրության պետական աջակցության մասին» ՀՀ օրենքը

 «Փոքր և միջին ձեռնարկատիրության պետական աջակցության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին» ՀՀ օրենքը

Տնտեսական օրենսդրություն

Օրենսդրական ակտեր – Արտոնագրային վճար

Օրենսդրական ակտեր – Շրջանառության հարկ

Օրենսդրական ակտեր – Եկամտային հարկ

ՀՀ օրենքը «Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի պետական աջակցության մասին»

Ընտանեկան ձեռնարկատիրություններին հարկային արտոնություններ տրամադրելու մասին ՀՀ օրենք