Շրջանառության հարկի և եկամտային հարկի քննարկում Նորամուծության և ձեռներեցության ազգային կենտրոնում

Գործարարության աջակցման գրասենյակի տնտեսագետ-խորհրդատուն ՓՄՁ ԶԱԿ-ի հետ համատեղ Նորամուծության և ձեռներեցության ազգային կենտրոնում ներկայացրեց շրջանառության հարկի և եկամտային հարկի դրույթների վերաբերյալ որոշ մանրամասներ: Հանդիպմանը ներկա կազմակերպությունների ներկայացուցիչները ուղղեցին իրենց հարցերը մասնագետներին, ինչպես նաև վեր հանեցին հարկերի հետ կապված մի շարք խնդիրներ, տեղի ունեցավ այդ խնդիրների ակտիվ քննարկում և պարզաբանում:

>>>
0