Գործարարության աջակցման գրասենյակի խորհրդատուները այցելում են ՀՀ մարզեր և հանդիպում գործարարների հետ

Գործարարության աջակցման գրասենյակի խորհրդատուները Հայաստանի ՓՄՁ ԶԱԿ-ի հետ համատեղ այցելել են ՀՀ 10 մարզեր` հարկային քաղաքականության փոփոխություննեևը քննարկելու և մարզերում ՓՄՁ -ների հիմնական խնդիրները բացահայտելու նպատակով:

0
  >>>
  • No related posts found.

Add a Comment