Գործարարության աջակցման գրասենյակ – Հայաստան

Հասցե՝   Վ. Սարգսյան 10, 2-րդ հարկ, ս.107,  Երևան 0010, ՀՀ

Հեռ.՝ +374 11 70 33 70

Էլ. փոստ  info@bso.am

www.bso.am

Միացե՛ք գործընթացին