Շրջանառության հարկի և եկամտային հարկի քննարկում Նորամուծության և ձեռներեցության ազգային կենտրոնում

Գործարարության աջակցման գրասենյակի տնտեսագետ-խորհրդատուն ՓՄՁ ԶԱԿ-ի հետ համատեղ Նորամուծության և ձեռներեցության ազգային կենտրոնում ներկայացրեց շրջանառության հարկի և եկամտային հարկի դրույթների վերաբերյալ որոշ մանրամասներ: Հանդիպմանը ներկա կազմակերպությունների ներկայացուցիչները ուղղեցին իրենց հարցերը մասնագետներին, ինչպես նաև վեր հանեցին հարկերի հետ կապված մի շարք խնդիրներ, տեղի ունեցավ այդ խնդիրների ակտիվ քննարկում և պարզաբանում:

>>>
0

Գործարարության աջակցման գրասենյակի խորհրդատուները այցելում են ՀՀ մարզեր և հանդիպում գործարարների հետ

Գործարարության աջակցման գրասենյակի խորհրդատուները Հայաստանի ՓՄՁ ԶԱԿ-ի հետ համատեղ այցելել են ՀՀ 10 մարզեր` հարկային քաղաքականության փոփոխություննեևը քննարկելու և մարզերում ՓՄՁ -ների հիմնական խնդիրները բացահայտելու նպատակով:

>>>
0