Գործարարության աջակցման գրասենյակի խորհրդատուները քննարկում են հարկային օրենսդրության փոփոխությունները Սևանի գործարարների հետ

Գործարարության աջակցման գրասենյակի տնտեսագետ-խորհրդատուն պարզաբանումներ է տալիս շրջանառության հարկի վերաբերյալ:

>>>
0