ՏԵՍՉԱԿԱՆ ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳՄԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ԱՌԱՋԻՆ ՆԻՍՏ

Հուլիսի 14, 2010

ՏԲՀԽ առաջին նիստի արձանագրություն

ՏԵՍՉԱԿԱՆ ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳՄԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ԵՐԿՐՈՐԴ ՆԻՍՏ

Մարտի 4, 2011

ՏԲՀԽ երկրորդ նիստի արձանագրություն

ՏԵՍՉԱԿԱՆ ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳՄԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ԵՐՐՈՐԴ ՆԻՍՏ

 Ապրիի 12, 2011

ՏԲՀԽ երրորդ նիստի արձանագրություն

ՏԵՍՉԱԿԱՆ ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳՄԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՉՈՐՐՈՐԴ ՆԻՍՏ

 Հուլիսի 29, 2011 

ՏԲՀԽ չորրորդ նիստի արձանագրություն

ՏԵՍՉԱԿԱՆ ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳՄԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՀԻՆԳԵՐՈՐԴ ՆԻՍՏ

 Մարտի 6, 2012

ՏԲՀԽ հինգերորդ նիստի արձանագրություն

ՏԵՍՉԱԿԱՆ ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳՄԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՎԵՑԵՐՈՐԴ ՆԻՍՏ

 Հուլիսի 31, 2012

ՏԲՀԽ վեցերորդ նիստի արձանագրություն

ՏԵՍՉԱԿԱՆ ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳՄԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՅՈԹԵՐՈՐԴ ՆԻՍՏ

 Հոկտեմբերի 26, 2012

ՏԲՀԽ յոթերորդ նիստի արձանագրություն

ՏԵՍՉԱԿԱՆ ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳՄԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՈւԹԵՐՈՐԴ ՆԻՍՏ

 Հունվարի 15, 2013

ՏԲՀԽ ութերորդ նիստի արձանագրություն

ՏԵՍՉԱԿԱՆ ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳՄԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ԻՆՆԵՐՈՐԴ ՆԻՍՏ

 Ապրիլի 26, 2013

ՏԲՀԽ իններորդ նիստի արձանագրություն

ՏԵՍՉԱԿԱՆ ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳՄԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՏԱՍՆԵՐՈՐԴ ՆԻՍՏ

 Դեկտեմբերի 10, 2013

ՏԲՀԽ տասներորդ նիստի արձանագրություն

ՏԵՍՉԱԿԱՆ ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳՄԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՏԱՍՆՄԵԿԵՐՈՐԴ ՆԻՍՏ

 Սեպտեմբերի 24, 2014

Քաղվածք ՀՀ կառավարության նիստի արձանագրությունից

ՏԵՍՉԱԿԱՆ ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳՄԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՏԱՍՆԵՐԿՈՒԵՐՈՐԴ ՆԻՍՏ

 Մարտի 18, 2015

ՏԵՍՉԱԿԱՆ ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳՄԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՏԱՍՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴ ՆԻՍՏ

 Սեպտեմբերի 2, 2015

ՏԲՀԽ տասներքերորդ նիստի արձանագրություն

ՏԵՍՉԱԿԱՆ ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳՄԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՏԱՍՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ՆԻՍՏ

Մարտի 29, 2016

ՏԲՀԽ տասնչորսերորդ նիստի արձանագրություն

ՏԵՍՉԱԿԱՆ ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳՄԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՏԱՍՆՀԻՆԳԵՐՈՐԴ ՆԻՍՏ

Օգոստոսի 10 , 2016

ՏԲՀԽ տասնհինգերորդ նիստի արձանագրություն

ՏԵՍՉԱԿԱՆ ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳՄԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՏԱՍՆՎԵՑԵՐՈՐԴ ՆԻՍՏ

Նոյեմբերի 15 , 2016

ՏԵՍՉԱԿԱՆ ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳՄԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՏԱՍՆՅՈԹԵՐՈՐԴ ՆԻՍՏ

Փետրվարի 10 , 2017

ՏԲՀԽ տասնյոթերորդ նիստի արձանագրություն

ՏԵՍՉԱԿԱՆ ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳՄԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՏԱՍՆՈւԹԵՐՈՐԴ ՆԻՍՏ

Մայիսի 5 , 2017

ՏԲՀԽ տասնութերորդ նիստի արձանագրություն

ՏԵՍՉԱԿԱՆ ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳՄԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՏԱՍՆԻՆՆԵՐՈՐԴ ՆԻՍՏ

Հոկտեմբերի 20 , 2017

ՏԲՀԽ տասնիններորդ նսիտի արձանագրություն