Սոցիալական ձեռարկատիրության զարգացման հայեցակարգի նախագիծը ներկայացվում է գործարարներին

Գործարարության աջակցման գրասենյակի խորհրդատուները հանդիպում ունեցան Impact Hub Armenia- ում, որտեղ ներկայացրին Impact Hub-ի անդամներին Սոցիալական ձեռարկատիրության զարգացման հայեցակարգի նախագիծը, որը մշակվել է գրասենյակի խորհրդատուների կողմից ` Հայաստանում Սոցիալական ձեռարկատիրության զարգացման աշխատանքային խմբի անդամների հետ համատեղ:

Ներկայացված շնորհանդեսն ուղղված էր ոլորտի զարգացման ներուժի հիմնական խնդիրներին և մարտահրավերներին, ինչպես նաև սոցիալական ձեռարկատիրության  զարգացման մեխանիզմների համապատասխան միջազգային փորձի ներկայացմանը, որը կարող է տեղայնացվել և օգտագործվել Հայաստանի դեպքում: Հայեցակարգի  նախագիծը ներառում է նաև առաջարկվող լուծման մոդելները, որոնք նախատեսված են խնդիրների, համապատասխան գործողությունների իրականացման համար, ...

>>>
0